News

Peacemaker

Peacemaker - nagroda Tauron Life Festival Oświęcim dla ambasadorów idei pokojowej na świecie

Peacemaker

Life Festival Oświęcim od pierwszej edycji swoim pokojowym przesłaniem łączył ludzi różnych narodowości, wyznań, przekonań przez muzykę i wszystkie obecne na festiwalu formy sztuki, w miejscu, z którego wypływa przesłanie naznaczone piętnem tragicznej historii XX w. Wartość tej idei docenił Peter Gabriel, który przy okazji koncertu na LFO 2012 stwierdził:

„Jesteście strażnikami tego ciemnego lustra, pamięci o tym, kim jesteśmy i kim możemy być, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu”.

Pokojowy przekaz festiwalu w 2017 r. zyskuje namacalną formę w postaci Peacemakera – wyróżnienia przyznawanego twórcom i osobowościom za szczególny wkład w szerzenie idei pokoju. Pierwsza statuetka trafia w ręce zespołu Scorpions, którego przebój „Wind of Change” stał się nieformalnym hymnem upadku komunizmu w Europie i ponad ćwierć wieku po nagraniu wciąż niesie ludziom na każdym kontynencie nadzieję na lepszy świat.

Autorem statuetki Peacemakera jest artysta-rzeźbiarz Remigiusz Dulko.